https://youtu.be/aqfPiBlL-Vk


https://youtu.be/KTkz3fhKX_I



그래픽

ASUS 지포스 GT710 SL D5 1GB

공유하기